И З В Е С Т У В А Њ Е

Почитувани посетители, Државната комисија за жалби по јавни набавки Ве известува дека наративниот дел на Предлог – Стратегијата за унапредување на системот на јавните набавки за периодот 2022-2026 година за консултации со јавноста е објавен на следниот линк.  Ве молиме посетете го за коментари и предлози.