С О О П Ш Т Е Н И Е

             Државната комисија за жалби по јавни набавки, известува дека поради технички зафат на електричната мрежа во реонот каде што се лоцирани просториите на комисијата, нема да биде во можност да ги извршува своите функции и работни активности на ден 11.12.2020 год. (петок).

           Согласно претходно наведеното се запознаваат странките/јавноста за настанатата состојба.