ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЈА

Име и презиме Билјана Иванов (родена Ваканска)

Дата и место на раѓање 09.10.1979 година во Скопје

 

РАБОТНО ИСКУСТВО         

 

  Од Ноември, 2018              

Член на Државна комисија за жалби по јавни набавки

 

Јануари, 2009 – Ноември 2018       

Државна комисија за жалби по јавни набавки

  • Раководител на Сектор за решавање на жалби по јавни набавки, концесии и ЈПП

 

Август, 2006 - Декември, 2008        

Генерален Секретаријат на Влада на Р.М.

Позиција 1:Виш соработник за регулаторна реформа

Позиција 2:Виш соработник за подготовка на седници на Влада на Р.М

Позиција 3: Секретар на Комисија за жалби по јавни набавки на Влада на РМ

          

Септември, 2003 – Јули, 2006        

СУГС Орце Николов

Наставник по правни предмети

  • Наставник по Основи на Правото
  • Наставник по Вовед во Право

 

Јануари, 2003 – Август, 2003          

Основен Суд 2, Граѓански Суд, Прекршочен Оддел и Извршно Одделение

Позиција: волонтер

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА  

 

Правосуден испит                 положен

 

Септември, 1998 – Октомври, 2002           

Правен Факултет Јустинијан Први

Степен на Образование: VII-1

Насока:  Граѓанско Право

Диплома: Дипл. Правник     

 

Септември, 1994 – Јуни, 1998

ЦСО Ацо Русковски, Берово

Општа Гимназија

 

7 Септември – 8 Септември 2016

Округла маса за неправилностите во постапките за јавни набавки

Место: Белград

 

9 Јуни 2016 – 10 Јуни 2016 

Регионална конференција за телата за правна заштита во јавните набавки (EU Enlargement Countries)

Место: Охрид

           

16 Maj 2013 – 17 Maj 2013   

Работилница на Државната комисија за жалби

Тема: Утврдување на способноста на економските оператори

Место: Скопје

           

7 Октомври 2013 – 8 Октомври 2013         

Работилница за  правни предизвици за Државната комисија за жалби по јавни набавки

Место: Скопје

           

7 Ноември 2013 – 8 Ноември 2013

Работилница за правни предизвици за Државната комисија за жалби по јавни набавки и Бирото за јавни набавки

Место: Скопје

           

12 Декември 2013    

Работилница за правни предизвици за Државната комисија за жалби по јавни набавки и Бирото за јавни набавки

Место: Скопје

           

29 Октомври 2009 – 30 Октомври 2009     

Студиска посета на институции надлежни во системот за јавни набавки во Република Хрватска

Место: Загреб

                       

3 Декември 2009 – 4 Декември 2009

Регионална конференција за концесии и јавно-приватно партнерство

Место: Загреб

 

28 Мај – 29 Мај 2009

Втора меѓународна конференција за правна заштита во постапките за јавни набавки

Место: Дубровник

 

Лични вештини         

Мајчин јазик   Македонски

           

Други јазици

Англиски        АПТИС -  ниво C и  B2                     

Српски            5                     

         

Компјутерски вештини      

Одлично познавање на алатките на Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point),

Одлично познавање на сите кориснички апликации во комисијата

 

Возачка дозвола                

B категорија