Професиoнална биографија

ЕЛИТА ШУКИ

 Лични податоци:

Родена на 20 јули, 1971 година во Скопје, мажена.

Образование:

2003 година

Државен Универзитет - Тетово

Правен факултет, општа насока.

2010 година

Положен правосуден испит

2013 година

Положен нотарски испит

Работно искуство

21.11.2013 година

Член на Државната комисија за жалби по јавни набавки

04.11.2008 - 04.11.2013 година

Член на Државната комисија за жалби по јавни набавки

01.01.200– 03.11.2008 година

Агенција за државни службеници, советник за аналитичко студиски работи во Одделение за вработување, Сектор за правни работи.

18.07.2006 – 31.12.2006 година

Агенција за државни службеници, советник за планирање и спроведување меѓународна соработка во Одделение за меѓународна соработка, Сектор за меѓународна соработка и стручно усовршување.

01.05.2006 – 17.07.2006 година

Генералниот Секретаријат во Владата на Репубилка Македонија, советник за општи и правни работи, во Одделение за општи и правни работи, во Сектор за опши работи.

26.04.2004 - 26.04.2006 година

Совет за радиодифузија, соработник за анализа (анализа на програма).